Polnisch-Deutsch Übersetzung für "pe��not��usty"

"pe��not��usty" Deutsch Übersetzung

Meinten Sie usta, ustny, uszy, nos oder noc?
Not
Femininum | rodzaj żeński f <ohne Plural | tylko liczba pojedynczaohne pl>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • potrzeba
  Not Bedrängnis
  Not Bedrängnis
 • koniecznośćFemininum | rodzaj żeński f
  Not äußerer Zwang
  Not äußerer Zwang
 • bieda, nędza
  Not Elend
  Not Elend
 • kłopot, trudnośćFemininum | rodzaj żeński f
  Not meistPlural | liczba mnoga pl Nöte
  Not meistPlural | liczba mnoga pl Nöte
Beispiele
knapp

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • ciasny (-no)
  knapp eng
  knapp eng
 • obcisły (-ło, -śle), opięty
  knapp Kleidauch | również, też a.
  knapp Kleidauch | również, też a.
 • kusy (-so), przykrótki (-ko)
  knapp kurz
  knapp kurz
 • krótki (-ko)
  knapp Text, Zeit usw
  knapp Text, Zeit usw
 • niecały
  knapp Stunde
  knapp Stunde
 • skąpy (-po)
  knapp Menge, Lohn usw
  knapp Menge, Lohn usw
 • nieznaczny
  knapp Mehrheit, Sieg
  knapp Mehrheit, Sieg
 • zwięzły (-źle)
  knapp Stil
  knapp Stil
 • ledwo
  knapp prädikativ | orzecznik(owy)präd gerade so
  knapp prädikativ | orzecznik(owy)präd gerade so
 • prawie
  knapp
  knapp
 • tuż (unterDativ | celownik dat podInstrumental | narzędnik inst), (anDativ | celownik dat koło, obokGenitiv | dopełniacz gen)
  knapp nahe, dicht
  knapp nahe, dicht
Beispiele
 • das Geld ist knapp
  z pieniędzmi (jest) krucho
  das Geld ist knapp
 • die Zeit wird knapp
  czas ucieka
  die Zeit wird knapp
 • ich bin knapp mit der Zeit
  nie mam zbyt wiele czasu
  ich bin knapp mit der Zeit
 • Beispiele ausblendenBeispiele anzeigen
helfen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <hilf, half, geholfen>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • (do)pomagać <(do)pomóc>(jemandem bei komuś przyLokativ | miejscownik lok), (in den Mantel włożyć płaszcz), (sich gegenseitig sobie wzajemnie)
  helfen
  helfen
 • wspomagać <-móc>(finanziell finansowo)
  helfen
  helfen
 • pomagać <pomóc>(gegen … naAkkusativ | biernik akk), (bei przyLokativ | miejscownik lok)
  helfen nützen, wirksam sein
  helfen nützen, wirksam sein
Beispiele
Mühe
Femininum | rodzaj żeński f

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • trud
  Mühe
  Mühe
 • fatyga
  Mühe Umstände
  zachód umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  Mühe Umstände
  Mühe Umstände
Beispiele
 • sichDativ | celownik dat Mühe geben
  zada(wa)ć sobie trud, dokładać <dołożyć>starań
  sichDativ | celownik dat Mühe geben
 • sichDativ | celownik dat die Mühe machen zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
  zadaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf sobie trud i (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
  sichDativ | celownik dat die Mühe machen zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
 • keine Mühe scheuen
  nie szczędzić trudów
  keine Mühe scheuen
 • Beispiele ausblendenBeispiele anzeigen