Polnisch-Deutsch Übersetzung für "kim��"

"kim��" Deutsch Übersetzung

Meinten Sie kij, kimś, kit oder kić?
kim
zaimek | Pronomen pron <narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

Beispiele
 • z kim?
  mit wem?
  z kim?
 • o kim?
  über wen, von wem?
  o kim?
 • kim jesteś (z zawodu)?
  was machst du (beruflich)?
  kim jesteś (z zawodu)?
 • Beispiele ausblendenBeispiele anzeigen
kto
zaimek | Pronomen pron <dopełniacz | Genitivgenbiernik | Akkusativ akk kogo; celownik | Dativdat komu; narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok kim>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

Beispiele
sąsiadować
<-uję>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • Nachbarn sein
  sąsiadować osoby
  sąsiadować osoby
 • angrenzen (znarzędnik | Instrumental inst anbiernik | Akkusativ akk)
  sąsiadować kraj, dom
  sąsiadować kraj, dom
Beispiele
 • sąsiaduje z nami młoda rodzina
  unsere Nachbarn sind eine junge Familie
  sąsiaduje z nami młoda rodzina
 • z kim sąsiadujesz?
  wer ist dein Nachbar? wer sind deine Nachbarn?
  z kim sąsiadujesz?
 • sąsiadować (ze sobą)
  Nachbarn sein
  sąsiadować (ze sobą)
być
<jestem; bądź!>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

Beispiele
zawód
rodzaj męski | Maskulinum m <-wodu; -wody>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • Berufrodzaj męski | Maskulinum m
  zawód
  zawód
Beispiele
przyjemność
rodzaj żeński | Femininum f <-ści>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • Vergnügenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  przyjemność
  Genussrodzaj męski | Maskulinum m
  przyjemność
  przyjemność
Beispiele
 • dla przyjemności
  zum Vergnügen
  dla przyjemności
 • to sprawia mi (wielką) przyjemność
  das macht mir (großes) Vergnügen
  to sprawia mi (wielką) przyjemność
 • z przyjemnością!
  sehr gerne!
  z przyjemnością!
 • Beispiele ausblendenBeispiele anzeigen