Tschechisch-Deutsch Übersetzung für "v��"

"v��" Deutsch Übersetzung

V
, v [faʊ]Neutrum n <v; v>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • V, vNeutrum n
  V
  V
v
, ve <4.>

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • inDativ datoder odAkkusativ akk
  v
  v
 • um … (Uhr), anDativ dat
  v
  am, zu Zeitangabe, Tag
  v
  v
Beispiele
V
Abkürzung abk (= Volt)

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • V
  V
  voltmaskulin m
  V
  V
V-Mann
[ˈfaʊman]maskulin m

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

i. V.
Abkürzung abk (= in Vertretung)

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • v z. (v zastoupení)
  i. V.
  i. V.
e. V.
Abkürzung abk (= eingetragener Verein)

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • zapsaný spolekmaskulin m
  e. V.
  e. V.
v. Chr.
Abkürzung abk (= vor Christus)

Übersicht aller Übersetzungen

(Für mehr Details die Übersetzung anklicken/antippen)

 • př. Kr. (před Kristem)
  v. Chr.
  v. Chr.